2020 / SoMe-video

Teaterkatten

DATO:

November 11, 2020

KUNDE:

Teaterkatten

TYPE:

SoMe-video

Jesper Svendberg, som driver Teaterkatten i Aarhus C, kontaktede os i midten af juli med et ønske om at skulle etablere hans Facebook som en kanal for online markedsføring. Online markedsføring er et helt nyt kapitel for caféen og vi har stået for alle led i processen – alt fra markedsføringsstrategi til eksekvering og conversion-tracking.

Formålet for Jesper var at få flere kunder og en større omsætning mandag-torsdag, samtidig med at han ønskede at brede sin målgruppe mere ud, således andelen af 18-25 årige vil blive større. Det første vi gjorde var at sætte hans Facebook og Instagram op i Facebook Business Manager og det dertilhørende kreatørstudie, således vi kunne køre ads. Derefter prøvede vi i første omgang med to tilbud henholdsvis tirsdag og torsdag. Disse tilbud kørte kun gennem ads, og kørte kun på dagen og den forhenværende dag. Efter endt tilbudsdag sammenlignede vi således mængden af indløste tilbud, med hans “ad-spend”, således vi kunne estimere han ROAS (Return on Advertising Spend), som konstant har ligget i spændet mellem 833% – 1300%.

Det succesfulde samarbejde har for nyligt resulteret i, at vi har produceret to videoer til kampagner, der skal køre mandag og onsdag. Videoerne er af kort format, 15-20 sekunder, og har udelukkende til formål at fremstille tilbuddene visuelt. Grunden bag dette er at videomarkedsføring har vist sig at være op til 80% mere effektivt, og vi ser frem til for alvor at kunne igangsætte Jespers markedsføring med unikke kampagner hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.